Son güncellenme :05.10.2018 15:52

Anasayfa > Anasayfa > OKULLARIN “İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİNE” DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

05.10.2018 Cum, 15:52

OKULLARIN “İMAM HATİPLEŞTİRİLMESİNE” DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

15.09.2017 tarih ve 30181 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile imam hatip açılması koşulları arasında yer alan yerleşim birimi merkez nüfusunun 5.000 veya yerleşim birimine bağlı mahalle ve köyleri ile birlikte en az 10.000 olması gerekir şartını kaldırmış, diğer okul türleri için nüfus şartı öngörülmesine rağmen imam hatip açılmasında bu koşulu kaldırarak imam hatiplerin açılmasını kolaylaştırmıştı.

Diğer okul türleri için nüfus şartı aranmasına rağmen imam hatipler için bu şartın aranmamasının okul türleri arasında ayrımcılık oluşturduğu gerekçesiyle Danıştay’da dava açtığımızı duyurmuştuk. Görülen davada Danıştay 8.Dairesinin yürütmenin durdurulması talebimizin reddi üzerine yaptığımız itirazda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 04.07.2018 tarih ve 2018/139 sayılı kararı ile itirazımızı haklı bularak yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karar sendikamıza 05.10.2018 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Bakanlık ise dava konusu yönetmelikte 10.09.2018 tarihinde yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişiklikler yapmış, imam hatiplerde nüfus şartının aranmaması düzenlemesini aynen korurken buna ilaveten Anadolu lisesi açılmasında da nüfus şartını kaldırmıştı. Bu düzenlemeyi yapmasının sebebinin sendikamızca açılan dava gereği olduğu anlaşılmıştır. Bakanlığın Anadolu lisesi bakımından kaldırdığı nüfus şartı yargı kararının kısmen gereğidir. Ancak bu değişiklikte bize göre yetersiz olup aynı koşullar diğer okul türleri bakımından da uygulanmalıdır.

Diğer yandan Bakanlığın yargı kararı gereği yaptığı anlaşılan yönetmelik değişikliğinde de başkaca hukuka aykırı hususlar nedeniyle dava açtığımızı duyurmuştuk. http://www.egitimis.org.tr/guncel/sendika-haberleri/karma-egitimi-kaldirmaya-yonelik-duzenlemeyi-yargiya-tasidik-2905/#.W7c_yGbBLOQ

Böylece bakanlığın gerek 15.09.2017 gerekse 10.09.2018 tarihinde değişikliğe gitmesinin de gerekçesi ortaya çıkmış oldu. Bu davanın Eğitim İş lehine sonuçlanacağı bakanlıkça anlaşılmıştır. Bu nedenle de değişikliğe gitmek durumunda kalmışlardır.

Bakanlığın bu yargı kararını iyi tahlil ederek iktidarın imam hatipleştirme politikasının hukuka aykırı olduğu gerçeğini görmeli, okul türleri arasında biri lehine ayrıcalık sağlanmasının yanlışlığından vazgeçmelidir.

Danıştay’ın verdiği bu kararı önemli bir adım olarak değerlendiriyor, Eğitim-İş olarak tüm okulların imam hatipleştirilmesine karşı verdiğimiz mücadelenin kararlılıkla devam edeceğinin bilinmesini istiyoruz.

 

Danıştay’ın kararı için tıklayınız

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*