Son güncellenme :24.02.2017 12:51

Anasayfa > Anasayfa > İŞ GÜVENCEMİZİ TARTIŞTIRMAYACAĞIZ

24.02.2017 Cum, 12:51

İŞ GÜVENCEMİZİ TARTIŞTIRMAYACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “memurluk tapulu mal gibi olmayacak” diyerek kamu çalışanlarına dönük “güvencesiz çalışma” ve “esneklik” saldırısının yolda olduğunun sinyalini verdi.

AKP iktidarı her fırsatta memurun iş güvencesine yönelik saldırılarda bulunmaktadır.  Siyasal iktidarın istediği memurların hukuka değil kendisine bağlı olmasıdır. Bunu sağlamanın birinci koşulu devlet memurlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaktır.

Hedefleri; kamu kurumlarının tamamının baştan aşağı yapılandırılması ve emperyalizmin ihtiyaçları doğrultusunda ticarileştirilerek özelleştirilmesidir.

AKP iktidarı döneminde yapılan yasal değişikliklerle özellikle kamu personelinin işten atılmasını kolaylaştıran, iş yükünü arttıran ve angaryayı görev haline dönüştüren uygulamalarla karşı karşıyayız.

Devlet memuru güvencesi kamuoyuna yansıtıldığı gibi teröre bulaşan ya da suç işleyenlerin cezalandırılmasına ilişkin değildir. Bu konuda mevzuat açıktır ve devlet memurluğundan çıkarmaya varan yaptırımlar düzenlenmiş ve uygulanmaktadır.

Devlet memurunun iş güvencesi, hukuka aykırı, keyfi uygulamalara ve çalışanların köleleştirilmesine karşı var olan bir güvencedir.  657 sayılı DMK’nın değiştirilmesi demek, Anayasanın 128. maddesindeki “Devletin asli ve sürekli işleri devlet memuru eliyle yapılır” tanımının da değiştirilmesi demektir. Bu durum memurların iş güvencesini, yargı haklarını elinden alan bir değişiklik olacaktır. Kamu çalışanlarının anayasal iş güvencesi sosyal devlet olmanın gereğidir. Mevcut siyasal iktidar ise her yönüyle sosyal devleti ortadan kaldırmak istemektedir.

Daha önce de defalarca uyardığımız gibi eğer 657 sayılı DMK’da değişiklik yapılırsa;

  • -Kamu emekçilerinin çalışma süresini, amirlerin iki dudağı ile kamu emekçisinin ne kadar iktidar yandaşı olup olmadığı belirleyecektir.
  • -Esnek ve kuralsız çalışma esas olacaktır. Haftada 5 gün ve 40 saat çalışma tarihe karışacak çalışma saatleri ve günlerini amirler belirleyecektir.
  • -Kamu emekçilerine rotasyon gelecek, yürürlükteki yasada özel görevler için öngörülen rotasyon yöntemi bütün kamu emekçilerini kapsayacak biçimde yaygınlaştırılacaktır.
  • -Fazla çalışma ücreti tarihe karışacak, emekli aylığına dahil olmaması için fazla mesai olarak ödenen ücretler kaldırılacaktır.
  • -Sendikal mücadele güçsüzleştirilecek, iş güvencesi elinden alınmış olan emekçilerin ortak mücadele zemini ortadan kaldırılacaktır.
  • -Kamu hizmetleri, özel sektör mantığı ile yürütülecek, kamu hizmetleri önce yerel yönetimlere ardından da hizmet satın alma adı altında taşeron şirketlere devredilecektir.
  • -Müdürler ve üst düzey bürokratlar hariç tüm memurlar 5857 Sayılı İş Kanunu kapsamına alınarak sözleşmeli olarak çalıştırılacaktır.

Eğitim-İş olarak; kamu çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldıracak, kamusal hizmetleri ticarileştirip, özelleştirecek, ulus devleti çökertecek ve sendikaların kapısına kilit vurulmasına neden olacak girişimlere karşı Hükümeti uyarıyoruz. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Kamu çalışanlarının haklarına yönelik saldırılar karşısında tüm kamu çalışanlarını duyarlı olmaya, kamu sendikalarını da eylem birlikteliği içinde hareket etmeye çağırıyoruz.

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*