Son güncellenme :05.06.2017 13:11

Anasayfa > Anasayfa > ATA’YA MEKTUP YARIŞMAMIZIN ÖDÜL TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

05.06.2017 Pts, 13:11

ATA’YA MEKTUP YARIŞMAMIZIN ÖDÜL TÖRENİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 98. yıldönümü nedeniyle düzenlediğimiz “Gençlerden Atatürk’e Mektup Yarışması”nın ödül törenini gerçekleştirdik.

Türkiye Barolar Birliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine, MYK üyelerimizin yanı sıra eski Genel Başkanımız Veli Demir, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Genel Sekreteri Hasan Erçelebi, CHP eski milletvekili Prof. Dr. Fatma Nur Serter, CHP eski Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı, gazeteci yazar Işık Kansu,  TÖS Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP Eski Senatörü Ekrem Kabay, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr Necdet Basa, Şube Başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin sunuculuğunu Genel Basın Yayın ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Ebru Sungar yaptı. Törende, 54 yıl önce 3 Haziran 1963’te çok sevdiği ülkesinden uzakta yaşamı son bulan dünya şairi Nazım Hikmet de sinevizyon gösterimiyle anıldı.

Açılış konuşmasını yapan Genel Başkanımız Mehmet Balık, mektup yarışmasına tüm illerden gençlerimizin olağanüstü bir katılım gerçekleştirmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Balık şöyle konuştu:

“Yurdun dört bir yanından yarışma için mektup yazan gençlerimiz, ülkenin bu karanlık günlerinde bile -tıpkı Atatürk’ün söylediği gibi- gençliğin nasıl da umut olduğunu gösterdi.

Bilindiği üzere uzunca bir zamandır, Atatürk, Cumhuriyet ve demokrasi düşmanlarının düşünceleri “devlet eliyle” çocukların zihinlerine kazınmak istenmekte, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, karşı devrimin üssü haline getirilerek ulusal değerlerimiz eğitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracılığı ile bir bir çıkarılmaktadır. Ülkemizin geleceğini şekillendirecek nesillerin zihninden Atatürk ve ulusal belleğimiz silinmeye çalışılmaktadır.

Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği ulusumuzun geleceği olan genç nesil, bugün ciddi tehlikelerle ve tehditlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Sınava endeksli gerici eğitim programları ile ulusal belleği yok edilmiş, sorgulamayan, düşünmeyen, itaat eden bir gençlik yetiştirilmeye çalışılmaktadır

Ancak Türk gençliği tehlikenin farkındadır. Kararlı bir şekilde Cumhuriyet’in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkarak, çağdaş Türkiye’nin meşalesini taşımaya devam edecektir. Bu yolda Atatürk’ün Gençliğe Seslenişi, gelecek kuşaklara inancının ve güveninin göstergesidir. Her türlü tuzak ve engellemelere rağmen gençlik, Atatürk’ün bu inancını boşa çıkartmayacaktır.

Büyük Önderi’nin kemiklerini sızlatmaya cür’et edenleri tarihinin en karanlık, en kuytu köşelerine gözünü kırpmadan hapsedecektir.

Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­zeni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rir” ibaresini tüzüğüne açıkça yazan Eğitim-İş ise ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeye ve savunmaya devam edecektir.

Eğitim-İş olarak diyoruz ki, Türk Ulusu’nun gönlünden, yüreğinden ve beyninden Mustafa Kemal’i silmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Gençlerimiz ve Cumhuriyetin öğretmenleri her zaman Ata’sına sahip çıkacaktır.”

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada, birincilik ödülünü Derya İleri’ye ödülünü Genel Başkanımız Mehmet Balık, ikincilik ödülünü Mine Alçınkaya’ya Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, üçüncülük ödülünü Halime Mercan’a DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dördüncülük ödülünü Şeyma Demir’e TÖS Yönetim Kurulu Üyesi ve CHP Eski Senatörü Ekrem Kabay verdi.

Yarışmanın seçici komisyonunda yer alan CHP eski İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fatma Nur Serter, gazeteci yazar Işık Kansu ile Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı’ya plaketleri sunuldu.

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*