Son güncellenme :22.10.2015 16:14

Anasayfa > Anasayfa > ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVGİSİ HİÇBİR ŞEKİLDE ENGELLENEMEZ

22.10.2015 Per, 16:14

ATATÜRK VE CUMHURİYET SEVGİSİ HİÇBİR ŞEKİLDE ENGELLENEMEZ
Antalya’da geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde Eğitim-İş Antalya Şubemizin de aralarında bulunduğu demokratik kitle örgütlerinin Atatürk Anıtı’na çelenk sunması güvenlik güçleri tarafından engellenmiş ve arbede yaşanmıştı. Arbede sonrasında Antalya Şube Başkanımız Mehmet Balık ve Merkez Denetleme Kurulu Başkanımız İbrahim Daş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştır. Davanın ilk duruşması 23 Ekim Cuma günü yapılacaktır.

Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala görülecek bu dava, iktidara geldiği günden beri ulusumuzun Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini tahrip etmek için canla başla uğraşan AKP iktidarının yasakçı zihniyetini ortaya koymaktadır.

13 yıllık AKP iktidarı dönemi adeta Cumhuriyetimizi yıkım sürecine dönüşmüş, Cumhuriyetimizin kuruluş gerekçeleri yok sayılarak ve cumhuriyetin kurumları dönüştürülerek karşı devrimin kurumsallaşması yolunda önemli adımlar atılmıştır.

Bu adımları atarken de önlerinde dağ gibi barikat oluşturan Atatürk ve Cumhuriyet sevgisini doğrudan yıkamayacağını çok iyi bildiği için, türlü ayak oyunlarıyla bu sevginin temel referanslarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. AKP sözcülerinin kendi deyimleri ile cumhura (halka) kendi bayramlarını kutlamayı yasaklaması ve demokratik kitle örgütlerinin Atatürk anıtlarına çelenk sunmasını yasaklaması, AKP iktidarının bu niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Ancak bütün baskılara rağmen, “Üye­le­ri­nin üs­tün so­rum­lu­luk duy­gu­su­na ve eği­ti­min gü­cü­ne da­ya­na­rak; Ata­türk’ün ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı, ege­men­li­ği­ni, ulus ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü, la­ik dü­zeni­ni, de­mok­ra­tik­leş­me ve ulu­sal eği­tim hedefini geliştirerek ko­ru­mak ve son­su­za ka­dar ya­şat­mak için elin­den ge­len her tür­lü ça­ba­yı gös­te­rir” ibaresini tüzüğüne açıkça yazan Eğitim-İş ilke ve amaçları doğrultusunda Atatürk’ü ve cumhuriyeti öğretmeye ve savunmaya devam edecektir.

Atatürk’ün izinden yürümeyi, cumhuriyetin ilke ve devrimlerini, çağdaş yaşamı gönülden benimsemiş Eğitim-İş, tam bağımsızlık ve ulus egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, sonsuza kadar yaşatmaya ant içmiştir. Cumhuriyetin kazanımları gözlerimizin önünde yok edilirken, Eğitim-İş’in buna sessiz kalması düşünülemez.

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Bu yazıyı paylaş

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.

*